Buddyzm

Ogólnie na temat buddyzmu »

Buddyzm jest czymś zupełnie odmiennym od tego, co znamy na Zachodzie. Też tak uważasz? Mylisz się. Jest jeszcze bardziej odmienny. Są sprawy tak dla nas oczywiste, że że nigdy nawet o nich nie myślimy, a nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. I w tych właśnie sprawach buddyzm ma często całkiem inne zdanie. Dla […]

Jak buddyzm radzi sobie bez Boga »

Przez wiele lat wśród zachodnich naukowców pokutował obraz buddyzmu jako nośnika sceptycyzmu, nihilizmu i daleko posuniętego ateizmu. Wynika to zapewne z faktu, że w wyobrażeniach większości reprezentantów naszej kultury odrzucenie Boga wiąże się z negacją całej nadprzyrodzonej sfery egzystencji. Zachód nie wypracował trwałej i powszechnie uznawanej wizji świata, która nie zakładając istnienia absolutu, wznosiła się […]

Człowiek i wszechświat w buddyzmie »

O dwóch rodzajach istnienia, pustce, dharmie, sansarze, bogach i demonach Niektórzy, niedoinformowani ludzie twierdzą, że Budda nauczał o tym, że nic tak naprawdę nie istnieje, zaś ostatecznym celem praktykującego buddysty jest rozpłynięcie się w nicości, zaś nirwana to to samo, co samounicestwienie. Żeby rozjaśnić tę kwestię, posłużę się dwoma używanymi do opisywania poglądów buddyjskich terminami: […]

Etyka buddyjska »

Cierpienie, karman, nirwana, aborcja, eutanazja, wegetarianizm, homoseksualizm w buddyzmie Cała buddyjska etyka podporządkowana jest nirwanie, wyzwoleniu od cierpienia (duhkhy). Sanskrycki termin duhkha tłumaczy się przeważnie jako „cierpienie”. To słowo nie oddaje jednak w pełni jego znaczenia. Duhkha to również przyjemność, która, jak wszystko, ma swój kres. Mimo, że można próbować wyprowadzić logicznie wniosek, że przyjemność […]

Czy buddyzm jest religią? »

Na to pytanie w ten czy inny sposób odpowiedzieli już dawno badacze i sami wyznawcy. Jednak wszędzie w internecie, gdzie można przeczytać coś na temat buddyzmu, roi się od komentarzy w stylu: „Autor jest niekompetentny, bo buddyzm to nie religia” itp. Oczywiście nikt z komentujących mądrali nie poda źródła swojej opinii, ani też nie raczy […]

Thich Nhat Hanh o myśleniu »

„Prawdy nie można uchwycić pojęciami”. Ciekaw jestem kto pierwszy to powiedział. My także to spostrzegamy, gdy się koncentrujemy, żeby obserwować. Miecz myślenia pojęciowego tylko rozcina prawdę na małe czątki, pozbawione życia i na pozór niezależne od siebie nawzajem. Wielu naukowców zauważa, że wielkie odkrycia  często są dokonywane dzięki intuicji. Rozum nie jest dla nich czynnikiem […]

Czogiam Trungpa o samoświadomości i o człowieku-świni »

Na pewno każdy z Was zna kogoś obdarzonego opisaną poniżej umysłowością, a i pewnie w sobie czasem coś takiego dostrzega. Jeżeli nie, to może oznaczać, że siedzi w tym po uszy. To, co poniżej opisuje Czogiam Trungpa, najbardziej przeze mnie ceniony autor książek o duchowości, jest najgorszą rzeczą w moim życiu. A ten opis, pełen […]

Lama Ole w kinie Kijów »

W życiu nie byłem na bardziej nudnym wykładzie na temat buddyzmu, wliczając w to zajęcia na uniwersytecie. Przede wszystkim nie wiadomo do kogo właściwie był adresowany. Lama Ole Nydahl, kiedy wreszcie po ponad godzinie zaczął mówić o tym, o czym mówić miał, opowiadał o tym jak się dzielą nauki, że takich jest 68 tysięcy, innych […]

Philip Kapleau, Zen: świt na Zachodzie »

PYTAJĄCY: Czy mogę praktykować zen i być dobrym katolikiem? ROSI: Jeśli praktykujesz zen, to możesz, ale jeśli praktykujesz buddyzm zen, to nie możesz. PYTAJĄCY: Dlaczego? ROSI: Praktyka buddyzmu zen oznacza przekraczanie swojej jaźni, a przekraczanie to zapominanie o niej. A kiedy się to dzieje, nie jesteś ani dobrym katolikiem, ani dobrym buddystą zen. PYTAJĄCY: To […]

Książki »

Oto najwartościowsze według mnie pozycje na temat buddyzmu, z którymi się zapoznałem. Pogrubioną czcionką zaznaczyłem kilka tych, które w szczególny sposób pomogły mi w rozumieniu Dharmy i w dużym stopniu ukształtowały moje poglądy. XIV Dalajlama, Moc współczucia, tłum. z angielskiego Joanna Grabiak i Mikołaj Żarnawski, Poznań 2003. Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics, Cambridge […]